Державний стандарт України - Аптечка мед автомобільна

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА

Загальні вимоги

Видання офіційне

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 квітня 2000 р. № 278
 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 4. РОЗРОБНИКИ: 3. Дерех (керівник розробки), Л. Карпінська, С. Мороченко

ЗМІСТ

 1. Галузь використання.......................................................................................................................................................... 1
 2. Нормативні посилання....................................................................................................................................................... 1
 3. Визначення, позначення, скорочення.......................................................................................................................... 1
 4. Загальні вимоги..................................................................................................................................................................... 2

ДСТУ 3961-2000 Чинний від 2000-07-01

 

1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на медичні аптечки для всіх типів автомобілів та колісних трак­торів, що експлуатуються на автомобільних дорогах загального використання, вулицях і доро­гах населених пунктів.

Цей стандарт установлює загальні вимоги до виготовлення, складу та застосування медич­них автомобільних аптечок.

Вимоги стандарту є обов'язковими.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различ­ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

 

3  ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі визначення, позначення, скорочення: 3.1 Аптечка медична автомобільна (AMA) — комплекс медичних засобів, що призначені для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної при­годи та в поточному режимі експлуатації.

 1. Аптечка медична автомобільна -1 (АМА-1) — призначена для укомплектування ав­томобілів, які мають до восьми включно сидячих місць, крім сидіння водія, та колісних тракторів.
 2. Аптечка медична автомобільна - 2 (АМА-2) — призначена для укомплектування автомобілів з кількістю сидячих місць, крім сидіння водія, яка перевищує вісім.

Видання офіційне

3.2   Аварійний комплект AMA — комплект медичних засобів, що призначений для надання
першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виключно
в разі отримання ними значних травм та ушкоджень.

Значна травма (ушкодження) — травма, яка являє собою загрозу життю або здоров'ю людини.

3.3   Експлуатаційний комплект AMA— комплект медичних засобів, що призначений для
надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
та в поточному режимі експлуатації транспортних засобів в разі отримання постраждалими
незначних ушкоджень.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1    AMA повинні виготовлятися відповідно до цього стандарту.

Примітка 1. Допускається за узгодженням із замовником виготовлення тільки аварійних комплектів AMA.

Примітка 2. Допускається комплектація експлуатаційних комплектів AMA власниками індивідуальних автомобілів та колісних тракторів, за умови додержання вимог, щодо їх складу.

4.2    AMA повинні комплектуватися двома комплектами медичних засобів: аварійним та
експлуатаційним.

4.2.1 Аварійний комплект AMA повинен складатися з двох наборів, склад яких повинен відповідати таблиці 1. Таблиця 1

Назва засобів

Пакування

Кількість, шт.

AMA-1

АМА-2

НАБІР N8 1

1 Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок при т

равмах

джгут для зупинки кровотечі

1

3

бинт стерильний (10 CM х 5 м)

паковання

1

6

серветки з хлоргексидом (або його замінники) № 1

пакования

2

9

серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники) № 1

паковання

2

9

пакет перев'язний стерильний № 1

паковання

1

4

2 Знеболювальні засоби

Буторфанолу тартрат 0,2 % — 1 мл

шприц-тюбик

1

6

3 Додаткові засоби

ножиці з тупими кінцями

_

1

блокнот з кульковою ручкою

 

____

1

НАБІР № 2

1 Засоби для накладання пов'язок при травмах

косинка медична перев'язна з будь-якої тканини 150 см х 50 см

3

6

2 Додаткові засоби

плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів

1

4

рукавички медичні №8 з поліетилену, комплект

паковання

4

термопокривало

4

комірці для фіксації шийного відділу хребта змінних розмірів

2

шини еластичні типу SAM SPLINT:

 

 

 

для верхніх кінцівок

4

для нижніх кінцівок

6

портативний апарат для штучної вентиляції легенів

1

ножиці з тупими кінцями

1

повітрявод або «Sw-подібна трубка

3

4.2.2  Обидва набори аварійного комплекту повинні бути укладені в окремі герметичні поліе-
тиленові пакети.

4.2.3   На пакетах повинна міститися наліпка із зазначенням таких відомостей:
-— призначення AMA (АМА-1 чи АМА-2);

— номер набору, які засоби входять до пакету та їх кількість.

4.2.4   Склад експлуатаційного комплекту повинен відповідати таблиці 2.
Таблиця 2

Назва засобів

Пакування

Кількість, шт.

АМА-1

АМА-2

1 Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок при т

равмах

бинт нестерильний (5 СМ х 5 м) серветки марлеві стерильні середні вата нестерильна 50 г

лейкопластир шириною не менше 5 см х 5 м *

паковання паковання паковання рулон

2 1 1 1

2 1 2 3

2 Антисептичні засоби

розчин йоду 5 % — 10 мл *

розчин перекису водню 3 % — 25 мл

флакон флакон

1 1

2 3

3 Додаткові засоби

розчин аміаку 10 % — 1 мл сульфаціл натрію 20 % — 1 мл *

ампула шприц-тюбик

10 2

10 4

Примітка 1. Медичні засоби, які позначені зірочкою е обов'язкові, решта рекомендовані.

Примітка 2. Крім наведених вище засобів, рекомендується включати в автоаптечку, призначену для вантажно­го автомобіля, що перевозить:

—          нафтопродукти — 200 мл масла вазелінового або 20 таблеток вугілля активованого;

—    кислоти — 10 пакетів гідрокарбонату натрію {соди питної) у розфасуванні по 4 г та 1 флакон (200 мл) дисти­льованої води;

—    лужні речовини —10 пакетів лимонної кислоти в розфасуванні по 1 г та 1 флакон (200 мл) дистильованої води. Примітка 3. Допускається комплектувати в автотранспортних організаціях (водіями приватних автомобілів та ко­лісних тракторів).

Примітка 4. У разі централізованого комплектування включення рекомендованих медичних засобів допускається лише за узгодженням із замовником.

 

4.2.5 Експлуатаційний комплект повинен бути в окремому відкритому поліетиленовому пакеті.

4.3  Футляр повинен бути з водонепроникного напівтвердого матеріалу і мати два відділення
для розміщення аварійного і експлуатаційного комплектів.

4.3.1   Кришка футляра повинна фіксуватися засувкою та унеможливлювати самовільне

відкриття.

Зусилля відкриття кришки повинно бути в межах від 1,5 до 7,0 Н.

4.3.2   На верхній площині кришки футляру друкарським способом повинні бути нанесені
емблема швидкої медичної допомоги і напис «AMA -1» або «AMA -2».

 1. На внутрішньому боці кришки футляра повинна міститись інструкція з користування AMA. Інструкція з користування аптечкою наведена в додатку А.
 2. Інструкцію потрібно друкувати на захищеному від руйнування папері.

4.4  Термін придатності аптечок медичних автомобільних

 1. Термін придатності встановлюється за найменшим терміном придатності окремих медичних засобів.
 2. Граничний термін придатності окремих медичних засобів, що призначені для укомп­лектування AMA, повинен бути не менше 80 % від терміну, який встановлюється виробником на конкретні комплектувальні вироби.

 

З

4.4.3 AMA повинні виготовлятися у виконанні В, категорії 1 згідно з ГОСТ 15150.

4.5    Комплектність

4.5.1 Склад AMA у загальному випадку повинен становити:

аварійний комплект — 1;

експлуатаційний комплект — 1;

футляр аптечки медичної автомобільної — 1;

інструкція із застосування;

перелік медичних засобів у комплектах.

4.6    Пакування

4.6.1    Після укомплектування AMA у футляр укладається талон з номером пакувальника,
номером партії І терміном придатності цієї аптечки.

4.6.2    Укомплектована AMA повинна бути вкладена в герметичний поліетиленовий пакет.

Примітка. Допускається за узгодженням із замовником постачання AMA без поліетиленових пакетів.

 1. AMA повинні розміщуватися в ящиках габаритних розмірів, кратних 800 мм х 1200 мм. Маса одного ящика не повинна перевищувати 50 кг.
 2. Конкретний тип тари, пакувальних матеріалів та порядок пакування встановлює ви­робник.

4.7    Маркування

4.7.1 Транспортну тару маркують згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Верх, не кантовать», «Ограничение температуры», «Беречь от влаги» та попереджувального на­пису «Не бросать».

4.8    Вимоги до застосування.

4.8.1     Комплекти медичних засобів повинні використовуватися за їх призначенням.

4.8.2     Контроль за поповненням AMA покладається на відповідні служби автогосподарств
і водіїв приватних автомобілів та колісних тракторів.

 

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ АПТЕЧКОЮ МЕДИЧНОЮ АВТОМОБІЛЬНОЮ

А.1 Аптечка медична автомобільна (AMA) — комплекс медичних засобів, що призначені для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та в поточному режимі експлуатації.

А.2 Аптечка медична автомобільна -1 (АМА-1) призначена для укомплектування авто­мобілів, які мають до восьми включно сидячих місць, крім сидіння водія, та колісних тракторів.

А.З Аптечка медична автомобільна - 2 (АМА-2) призначена для укомплектування авто­мобілів з кількістю сидячих місць, крім сидіння водія, яка перевищує вісім.

А.4 AMA складається з двох комплектів: аварійного та експлуатаційного.

А. 5 Аварійний комплект призначений для надання першої медичної допомоги постражда­лим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виключно в разі отримання ними значних травм та ушкоджень.

А.6 Експлуатаційний комплект призначений для надання першої медичної допомоги пост­раждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та в поточному режимі експлуатації транс­портних засобів в разі отримання ними незначних ушкоджень.

А.7 Експлуатаційний комплект може комплектуватися водієм і є довільним, за винятком обов'язкових засобів. Він повинен зберігатися у відкритому поліетиленовому пакеті у футлярі аптечки поряд з аварійним комплектом.

А.8 Перелік обов'язкових та рекомендованих засобів експлуатаційного комплекту наведено в таблиці А.1.

А.9 Засоби з експлуатаційного комплекту необхідно негайно замінювати після закінчення терміну придатності. Вживання медикаментів з простроченим терміном придатності може при­вести до тяжких наслідків.

А. 10 Аварійний комплект забороняється розкривати, якщо першу медичну допомогу мож­ливо надати тільки за допомогою засобів експлуатаційного комплекту.

А. 11 Якщо для надання першої медичної допомоги буї розкритий аварійний комплект, то його необхідно замінити на новий у найкоротший термін.

Засоби аварійного комплекту, які не були використані для надання першої медичної допо­моги, дозволяється переводити до експлуатаційного комплекту.

А.12 У транспортному засобі аптечка повинна зберігатися в закріпленому стані у місці, визначеному підприємством-виробником. Якщо конструкцією транспортного засобу це місце не передбачено, аптечка повинна знаходитись в легкодоступному місці, де неможливе перегріван­ня від двигуна чи сонячного проміння.

Таблиця А.1

Назва засобів

Кількість

АМА-1

АМА-2

1 Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок при травмах

бинт нестерильний (5 СМ х 10 м) серветки марлеві стерильні середні вата нестерильна

2 шт. 1 паювання 50 г

2 шт. 1 лаковання

100 г

2 Антисептичні засоби

розчин йоду 5 % — 10 мл *

розчин перекису водню 3 % — 25 мл

1 флакон 1 флакон

2    флакона

3    флакона

3 Додаткові засоби

розчин аміаку 10 % — 1 мл

сульфаціл натрію 20 % — 1 мл у шприц-тюбику *

10 ампул 2 шт.

10 ампул 4 шт.

Примітка 1. Медичні засоби, які позначені зірочкою, є обов'язкові, решта рекомендовані.

Примітка 2. Крім наведених вище засобів, рекомендується включати в автоаптечку, призначену для вантажного автомобіля, що перевозить:

—         нафтопродукти — 200 мл масла вазелінового або 20 таблеток вугілля активованого;

—    кислоти — 10 пакетів гідрокарбонату натрію (соди питної) у розфасуванні по 4 г та 1 флакон (200 мл) дисти­льовано? води;

—         лужні речовини —10 пакетів лимонної кислоти в розфасуванні по 1 г та 1 флакон (200 мл) дистильованої води.

 

 
КомментарииПодписка на новости:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю cогласие на обработку персональных данных.
markerОткрыть карту